انواع جدیدی از کاشی های Cei آلومینیومی برای سالن های نمایشگاه پوشیده شده است