ظروف پودری مقوایی با لوله فویل آلومینیومی با مواد غذایی درجه یک